به نام خدا

خط مشی کیفیت

شرکت بانیان سامان تجارت(لومکس) با رسالت فروش و ارائه خدمات پس از فروش اسپیکر های لومکس بر اساس الزامات کیفی استاندارد، به منظور برآورده سازی خواسته های مشتریان، ارتقای سطح رضایتمندی آنان و بهبود مداوم فرایند های مستقر و جهت دستیابی به اهداف مورد نظر ، سیاست های زیر را تعیین نموده است:

1.توسعه زیر ساختها به منظور دستیابی به استانداردها

2.استفاده از تکنولوژی و دانش فنی برای ارائه خدمات با کیفیت

3.تلاش در جهت افزایش میزان رضایتمندی مشتریان

4.بهبود مداوم کمی و کیفی فروش و خدمات پس از فروش

5.آموزش نیروی انسانی به منظور ارتقا سطح دانش و تخصص آنها

اینجانب ضمن ابراز تعهد و پایبندی به این خط مشی، اهداف کیفی سازمان را در چارچوب این خط مشی تعیین و خط مشی را به‌صورت دوره‌ای در جلسات بازنگری مدیریت بازنگری می‌نماید و نیز از کلیه پرسنل انتظار دارد تمامی تلاش خود را جهت فعالیت در راستای تحقق این خط مشی مبذول نمایند.

مدیر عامل

فراز حلمی